Anvik-logo-biele

Stropné panely SPIROL

ANVIK construction s.r.o.

Efektívna stavebná technológia

Predpäté stropné panely SPIROLL slúžia na vytvorenie stenových konštrukcií pozemných stavieb. Pre svoju vysokú únosnosť, odľahčenie dutinami a dokonalému využitiu materiálu vďaka predpätej výstuži sú panely vhodné najmä pre väčšie rozpony.