Parkovacie domy

Parkovacie domy v Martine - Košúty II.

Ekologická výstavba

Výstavba je ekologická, pretože sa výrazne znižuje tvorba stavebného odpadu. Pri spojení s rýchlosťou výstavby je pre obyvateľov mesta taktiež pozitívna nízka prašnosť a hlučnosť.

Prirodzené vetranie

Na vetranie sme pri návrhu kládli veľký dôraz. Od začiatku sme chceli aby budova bola vetraná formou prirodzeného vetrania.

Rýchla
výstavba

Výstavba celého objektu pomocou prefabrikátových betónových prvkov nesmierne urýchli proces celej výstavby na dobu 4-6 mesiacov.

Odolná voči vandalizmu

Pri návrhu sa zohľadňovalo aj umiestnenie v husto osídlenej časti, v ktorých sa častokrát objavuje zvýšený počet priestupkov vandalizmu formou graffiti. Budova neponúka žiadne možnosti na sprejovanie veľkých plôch.

Parkovacie domy v Martine - Záturčie