Anvik-logo-biele

Stenové prefabrikáty PREFA.

ANVIK construction s.r.o.

Stenové prefabrikáty

Železobetónové stenové dielce sú plošné prvky doskového tvaru, ktoré zaisťujú v stavebnom diele funkciu statickú alebo estetickú. V oboch prípadoch urýchľujú výstavbu pre jednoduchú a rýchlu montáž. Nachádzajú uplatnenie vo všetkých typoch stavieb. Vytvára stenové konštrukcie v objektoch bytového, občianskeho i priemyselného charakteru. Dielce je možné použiť ako stenové obvodové panely, priečky, stužujúce steny a požiarne steny a pod. Stavebné dielce sú buď plné alebo majú už vytvorené okenné a dverné prestupy.