RODINNÉ DOMY

Podľa akých projektov je možné vyrobiť steny ?

 V podstate akýchkoľvek.
▸ Projektovú dokumentáciu môže urobiť Váš projektant, či už na mieru podľa našich pokynov, alebo
to bude projekt na iný druh stavby – napríklad murovaný a my si ho upravíme.
▸ Taktiež si upravíme katalógový projekt, pokiaľ ste si ho zaobstarali
▸ Alebo ideálne – zveríme Vás do rúk nášich architektov, či už cenovo bežne dostupného, alebo pre najnáročnejšiu klientelu

Vizualizácie našich vytvorených projektov majú len inšpiratívny charakter. Nie sme katalógová firma, cenové ponuky sú vytvárané pre klienta na mieru podľa miesta stavby, konkrétneho projektu a požadovaného štandartu